הודעות לתלמידים

בשורה טובה!
לימודי הלכה

מתחילים אנו בשעה טובה מחזור חדש (חמש שנים) של לימוד עמוד יומי בשו"ע אורח חיים עם משנה ברורה.  כולם מוזמנים להצטרף ללימוד בכל יום אחרי תפילת שחרית.

ביום חמישי  לאחר תפילת שחרית שיעור סיכום קצר.

מדי ר"ח יערך למעוניינים מבחן על הסימנים הנלמדים,
פרטים אצל הרב בנימין יגר.

כי לא תשכח מפי זרעו

עידוד ופרסים לעמלי תורה
לע"נ הק' יוחאי ליפשיץ הי"ד
נעקד על קידוש השם
עם עוד שבעה מחבריו תוך כדי עיסוקם
בתורה בישיבת מרכז הרב
בליל ל' באדר ראשון תשס"ח

לאור קריאתו של ראש הישיבה, להגברת
העמקה והחזרה על החומר הנלמד בישיבה,
יתקיימו בחינות על לימוד  גמ' רש"י ותוס' להלכה במסכת שבת
פרטים מדויקים אצל הרב אהרון מורה
אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בידו ועושה נחת רוח ליוצרו

פרסים למצטיינים
מתקיימים גם בחינות בהלכה במסגרת זו
פרטים מדויקים אצל הרב בנימין יגר

לבני הישיבה

בישיבה מתקיים כולל לימודים ביום שישי.
המעוניינים מוזמנים להצטרף בשמחה למה שליבם חפץ.

9.00 - פרשנות המהר"ל בגור אריה לפ"ש – מו"ר הרב ח"י הדרי
10.00 - תנ"ך - ספר יונה - הרב בן ציון קריגר

השיעורים בחדר 6

סדרי הישיבה

  תפילת ותיקין
7.00 תפילת שחרית (יום ו' 7.30)
כל השונה הלכות בכל יום
8.15 ארוחת בוקר
8.50 שיעורי אמונה
סדר בוקר
11.40 שיעור עיון
13.00 סדר שמירת הלשון
(יום ג' – לבניינה של תורה – שיחה כללית של ראש הישיבה בבית המדרש)
13.20 תפילת מנחה
ארוחת צהרים
15.15 סדר צהרים
18.00 סדר לימוד מוסר ואמונה
18.30 שיעורי אמונה
19.20 תפילת ערבית
ארוחת ערב
20.15 סדר ערב
22.30 שיעורי לילה / חוגי בית

לוח זמן חורף תשע"ו

פרשת משפטים כ"ז בשבט שבת ישיבה
פרשת תרומה ד' באדר א' שבת כיבוד הורים
פרשת תצווה י"א באדר א' שבת ישיבה
פרשת כי-תשא י"ח באדר א' שבת כיבוד הורים
פרשת ויקהל כ"ה באדר א' שבת ישיבה
פרשת פקודי ב' באדר ב' שבת כיבוד הורים
פרשת ויקרא ט' באדר ב' שבת זכור-שבת כלל ישראל
פרשת צו ט"ז באדר ב' שבת ישיבה (פורס מפה ומקדש)
פרשת שמיני כ"ג באדר ב' שבת ישיבה
ליל יום ו' כ"ט באדר ב' משמר סיומי סוף הזמן
סוף זמן חורף ביום שישי כ"ט באדר ב' לאחר תפילת שחרית
ישיבת הכותל

מסך המידע בהרצה
נשמח לקבל הארות והצעות

חורף תשע"ו
יום ראשון
15:15 בנין הבית הרב גדי שלוין פינת ביהמ"ד שיעורים ד' ומעלה
17:30 שמירת שבת כהלכתה מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
18:00 מסילת ישרים הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעורים: א'-ב'
18:30 מהר"ל-נצח ישראל הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
18:20 יסודי תורה ואמונה ראש הישיבה במקומו בביהמ"ד שנה א'- ב'
22:30 סוגיות מעשיות בכשרות המזון הרב יגאל חבשוש פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שני
15:15 פרשת שבוע הרב ראובן טרגין פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
17:15 תנ"ך- ירמיהו הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 8 שיעור ג' ומעלה
17:00 מסכת בבא בתרא מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד 17:00
18:00 שיחה שבועית מו"ר הרב אביגדר נבנצל בביהמ"ד  
18:30 חיים שיש בהם ראש הישיבה בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:30 תנ"ך- יהושע שופטים הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
יום שלישי
13:00 לבניינה של תורה ראש הישיבה ביהמ"ד כלל הישיבה
18:00 מהר"ל- נתיבות עולם הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
18:30 מהר"ל-נתיב התורה הרב יואל רוזנברג חדר שיעורים-7 שיעור א'
18:30 מאמר הדור הרב יהושע טשרנפסקי חדר שיעורים- 7 שיעור ב'
18:30 מסילת ישרים הרב אבנר ששר פינת ביהמ"ד שיעור ג' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה ראש הישיבה בביתו שיעור א'
22:30 בנין אמונה הרב אבנר ששר פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום רביעי
15:00 הראי"ה – אורות הרב גדי שלווין פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
15:30 סוגייות אקטואליות בהלכה הרב ישעיהו שטיינברגר חדר 6  
17:00 שיעור כללי- מסגרת ב' הרב אהרון מורה פינת ביהמ"ד  
18:30 עין אי"ה הרב גדי שלווין חדר שיעורים- 6 שיעור א'
יום חמישי
8:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב הרב רוני קלופשטוק/ הרב אהרון מורה ביהמ"ד כלל הישיבה
9:00 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה ראש הישיבה פינת ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 עולת ראי"ה מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 7  
18:30 נתיבים בפרשת השבוע הרב בנימין יגר חדר שיעורים- 8 שיעור ב'
18:30 תנ"ך- תהילים מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
19:50 מדרש ושפת אמת על פ"ש הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
21:00 עבודת ה' בפרשת שבוע הרב דודי פוטש פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
22:45 שב שמעתתא הרב יוסף אנסבכר פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:30 מדרש חצות הרב גדי שלווין חדר הכולל שיעור לילה לכלל השיעורים
יום ו'
9:00 רמב"ם – קדשים מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
מוצאי שבת
19:00 אגדות חז"ל במסכת בבא בתרא הרב טוביה ליפשיץ פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים