לו"ז שבת
פרשת וישב - שבת מברכין

בהשתתפות משפחת הרב ידידיה פרידמן

יום ו'

15:40

סדר פ"ש

15:59

הדלקת נרות, שיר השירים

16:10

תפילת מנחה– בביהמ"ד

 

קבלת שבת על גג הישיבה

 

שיחה בביהמ"ד

 

תפילת ערבית

 

סעודת ליל שבת

 

יציאה לשיעור של הרב יעקב עדס בישיבת השלום, רחוב תחכמוני 1.

שבת שלום!

 

"וביום השבת"

7:15

פרוש הנצי"ב לפרשת השבוע- מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א

8:00

תפילת שחרית (סוף זמן ק"ש למג"א 8.08)

 

שיעור בהלכות שבת- מו"ר ראש הישיבה שליט"א

10:30

קידוש ושיעור בפינת ביהמ"ד- משמעותן של דרגות ההידור השונות במצוות נר חנוכה

 

סעודת שבת

12:45

מנחה גדולה

 

סדר לימוד

15:30

שיעור פרשנות המהר"ל לפ"ש - מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א

16:15

סעודה שלישית ושיחה

17:13

צאת השבת
תפילת ערבית

19:00

שיעור באגדות חז"ל במסכת בבא בתרא- הרב טוביה ליפשיץ

21:00

מלווה מלכה עם כלי נגינה (נא להביא כלים)