הודעות לתלמידים
יום חמישי
כ"א אב תשע"ט
::
סדרי הישיבה
  תפילת ותיקין
7.00 תפילת שחרית (יום ו' 7.30)
  כל השונה הלכות בכל יום (יום ה'- שיעור קצר)
8.15 ארוחת בוקר
8.45 סדר בוקר
11.40 שיעור
13.00 סדר שמירת הלשון
(יום ג' – לבניינה של תורה שיחה כללית של מו"ר ראש הישיבה בביהמ'ד)
13.20 תפילת מנחה
  ארוחת צהרים
15.15 סדר צהרים
18.10 סדר לימוד מוסר ואמונה
18.40 שיעור
19.30 ארוחת ערב
20:15 תפילת ערבית
  סדר ערב
22.30 חוגי בית/ שיעורי לילה
זמני היום

כ"א אב תשע"ט

עלות השחר 04:56
זמן טלית ותפילין 05:23
הנץ 06:08
סוף ק"ש למג"א 08:49
סוף ק"ש לגר"א 09:25
סוף זמן תפילה למג"א 10:06
סוף זמן תפילה לגר"א 10:30
חצות 12:42
מנחה גדולה 13:14
פלג 17:53
שקיעה 19:20
צאת הכוכבים 19:39
דף יומי בבלי תמורה ל"ד
דף יומי ירושלמי ביכורים ב'
לימוד הלכה יומית בהלכות רשויות שבת שסד,ג-ה
לוח חוגים ושיעורים
יום ראשון
12:45 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו שנה א' לפי סבב
17:15 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
18:00 רמח"ל- מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
18:40 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שני
14:15 בנין הבית
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
15:15 תנ"ך- עזרא ונחמיה
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- הלכות סנהדרין
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:40 תנ"ך- שמואל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'-ב'
22:30 תוכנית ירושלים- הכל מעלין לירושלים
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שלישי
09:00 היבטים מוסריים בפרשת השבוע
הרב ראובן טרגין
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
17:40 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
18:00 מהר"ל- נצח ישראל
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 8 שיעור ב' ומעלה
18:40 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:40 הראי"ה- מלחמת האמונות והדעות
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור ד' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים.
שיעור ב'- אחת לחודש.
יום רביעי
09:00 ענייני תפילה
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
12:15 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:15 רמח"ל- דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
15:30 סוגיות אקטואליות בהלכה
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:30 גמ'- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיעור ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11 בני חו"ל
18:00 מהר"ל- תפארת ישראל
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה שיעור ב'
18:40 רמח"ל- דעת תבונות
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
18:40 הראי"ה- עין אי"ה
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 8 שיעור א'- ב'
יום חמישי
08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 מהר"ל- תורת המידות עיונים בנתיבות עולם
הרב ראובן רז
פינת ביהמ"ד
15:15 ריה"ל- כוזרי
הרב יוסף קלנר
חדר שיעורים- 6
18:40 רמב"ם- שמונה פרקים
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'- ב'
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:00 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
24:00 תוכנית ירושלים- מדרש חצות וצ'ולנט ירושלמי
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שישי
09:00 פרשת השבוע
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד
10:00 רמב"ן על פ"ש
הרב יואל רוזנברג
במקומו בביהמ"ד
10:00 נביאים ראשונים- שופטים
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
מוצ"ש
17:30 אגדות חז"ל- מסכת מכות
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il
QR
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il

רוצים להיכנס ללוח מהמכשיר? כנסו לכתובת הבאה : http://screen.hakotel.org.il/screen2.asp
או תסרקו את הקוד