הודעות לתלמידים

לבני הישיבה היקרים שבוע טוב.
בחסדי ה' עלינו זוכים אנו להתחיל השבוע בשיפוץ וחידוש המטבח המרכזי של הישיבה.
השיפוץ ימשך בע"ה עד תחילת זמן קיץ הבעל"ט.
אנחנו מקווים ונערכים לכך שלא יהיו שיבושים בהזנה השוטפת בישיבה במהלך השיפוץ ומצפים להבנתכם וסבלנותכם.
ממשיכים ורואים יחד ב"ה בבניין וחידוש ירושלים עיה"ק
הנהלת הישיבה


To all Bnei Hayeshiva:
B’Ezrat Hashem, this week we will begin the process of rennovating the main kitchen. The rennovations will IY”H be complete by the beginning of Kayitz Zman. We are making all efforts and preparations to ensure that there will be no disruption to the regular meals during this time, and we thank you in advance for your patience and understanding. Baruch HaShem we are continuing to witness the rebuilding and renewal of Yerushalayim. 
The Yeshiva Administration

יום שלישי
י"ט אדר ב' תשע"ט
::
סדרי הישיבה
  תפילת ותיקין
7.00 תפילת שחרית (יום ו' 7.30)
  כל השונה הלכות בכל יום (יום ה'- שיעור קצר)
8.15 ארוחת בוקר
8.45 סדר בוקר
11.40 שיעור
13.00 סדר שמירת הלשון
(יום ג' – לבניינה של תורה שיחה כללית של מו"ר ראש הישיבה בביהמ'ד)
13.20 תפילת מנחה
  ארוחת צהרים
15.15 סדר צהרים
18.10 סדר לימוד מוסר ואמונה
18.30 שיעור
19.20 תפילת ערבית
  ארוחת ערב
20:10
סדר ערב
22.30 חוגי בית/ שיעורי לילה
זמני היום

י"ט אדר ב' תשע"ט

עלות השחר 04:24
זמן טלית ותפילין 04:51
הנץ 05:34
סוף ק"ש למג"א 08:04
סוף ק"ש לגר"א 08:40
סוף זמן תפילה למג"א 09:17
סוף זמן תפילה לגר"א 09:41
חצות 11:44
מנחה גדולה 12:15
פלג 16:36
שקיעה 17:58
צאת הכוכבים 18:17
דף יומי בבלי חולין קי"ט
דף יומי ירושלמי תרומות כ'
לימוד הלכה יומית בהלכות פסח תסג,ב-ג
לוח חוגים ושיעורים זמן חורף תשע"ט
יום ראשון
12:45 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו שנה א' לפי סבב
17:15 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
18:00 רמח"ל- מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
18:40 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו שנה ב'
18:40 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שני
14:15 בנין הבית
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
15:15 תנ"ך- עזרא ונחמיה
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- הלכות גירושין
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד
18:30 תנ"ך- שמואל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'-ב'
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
22:30 תוכנית ירושלים- הכל מעלין לירושלים
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שלישי
09:00 היבטים מוסריים בפרשת השבוע
הרב ראובן טרגין
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
17:40 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
18:00 מהר"ל- נצח ישראל
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 8 שיעור ב' ומעלה
18:30 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:30 הראי"ה- מלחמת האמונות והדעות
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור ד' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים. שיעור ב'- אחת לחודש.
יום רביעי
09:00 ענייני תפילה
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
12:15 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:15 רמח"ל- דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
15:30 סוגיות אקטואליות בהלכה
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:30 גמ'- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיעור ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11 בני חו"ל
18:00 מהר"ל- תפארת ישראל
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה שיעור ב'
18:30 רמח"ל- דעת תבונות
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
18:30 הראי"ה- עין אי"ה
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 8 שיעור א'- ב'
יום חמישי
08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 מהר"ל- תורת המידות עיונים בנתיבות עולם
הרב ראובן רז
פינת ביהמ"ד
15:15 ריה"ל- כוזרי
הרב יוסף קלנר
חדר שיעורים- 6
17:45 הכנה לצבא- תורה ומדינה
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 8 שיעורים ב'- ג'
18:30 סוגיות עיוניות בעבודת השם
הרב אהרון מורה
פינת ביהמ"ד שיעור ג' ומעלה
18:30 רמב"ם- שמונה פרקים
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'- ב'
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:00 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
24:00 תוכנית ירושלים- מדרש חצות וצ'ולנט ירושלמי
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שישי
09:00 פרשת השבוע
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד
10:00 נביאים ראשונים- יהושע
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
מוצ"ש
19:00 אגדות חז"ל- מסכת גיטין
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il
QR
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il

רוצים להיכנס ללוח מהמכשיר? כנסו לכתובת הבאה : http://screen.hakotel.org.il/screen2.asp
או תסרקו את הקוד