הודעות לתלמידים

יום ראשון
י"ג תמוז תש"פ
::
סדרי הישיבה
   
7.30 תפילת שחרית (יום ו' 7.30)
  כל השונה הלכות בכל יום (יום ה'- שיעור קצר)
8.30 ארוחת בוקר
  סדר בוקר
11.40 שיעור
13.00 סדר שמירת הלשון
(יום ג' – לבניינה של תורה שיחה כללית של מו"ר ראש הישיבה בביהמ'ד)
13.20 תפילת מנחה
  ארוחת צהרים
15.15 סדר צהרים
18.00 סדר לימוד מוסר ואמונה
18.30 שיעור
19.30 ארוחת ערב
20.15 תפילת ערבית
  סדר ערב
22.30 חוגי בית/ שיעורי לילה
זמני היום

י"ג תמוז תש"פ

עלות השחר 04:27
זמן טלית ותפילין 04:54
הנץ 05:39
סוף ק"ש למג"א 08:35
סוף ק"ש לגר"א 09:11
סוף זמן תפילה למג"א 09:58
סוף זמן תפילה לגר"א 10:22
חצות 12:43
מנחה גדולה 13:19
פלג 18:19
שקיעה 19:53
צאת הכוכבים 20:14
דף יומי בבלי שבת קכ"א
דף יומי ירושלמי יומא ל"ד
לימוד הלכה יומית בהלכות תענית תקסב,ט-יג
לוח חוגים ושיעורים
יום ראשון
12:30 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרי השיעורים שנה א' לפי סבב
17:15 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:50 רמח"ל- מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
18:30 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
יום שני
14:15 בנין הבית
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
14:20 שערים לשערי יושר
הרב ראובן רז
בתיאום עם הרב
15:15 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
15:15 תנ"ך- דניאל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- נזקי ממון
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד
18:30 תנ"ך- שופטים
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'-ב'
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שלישי
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 חסידות
הרב ארי הלר
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 מהר"ל- תפארת ישראל
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה שיעור ג' ומעלה
18:30 רמב"ם- שמונה פרקים
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 8 שיעור א'
18:30 הראי"ה- יסורין ממרקין
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור ג' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים.
שנה א'/ שנה ב' ושיעור ב'- אחת לחודש.
יום רביעי
09:00 ענייני תפילה
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
12:20 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:15 רמח"ל- דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
15:30 י"ג עיקרים לרמב"ם
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:30 גמ'- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:00 שיעור ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11 בני חו"ל
18:30 רמח"ל- דעת תבונות
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
18:30 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 8 שיעור א'
יום חמישי
08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 המדרש והשפת אמת בפרשה
הרב ראובן רז
בתיאום עם הרב
15:15 תפילה- עולת ראי"ה
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה
18:30 נפש החיים
מו"ר ראש הישיבה
פינת ההלכה שיעור ג'
18:40 פרשת השבוע
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'- ב'
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:00 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
24:00 תוכנית ירושלים- מדרש חצות וצ'ולנט ירושלמי
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שישי
09:00 פרשת השבוע
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 רמב"ם- הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד
10:00 נביאים ראשונים- שופטים
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
10:45 חסידות- מאור ושמש על פ"ש
הרב יהושע טשרנפסקי
פינת ההלכה
9:50 העמק דבר
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה
מוצ"ש
19:00 אגדות חז"ל- מסכת ראש השנה
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il
QR
לעדכון שמחות ניתן לפנות לנעם לייקח: webmaster@hakotel.org.il

רוצים להיכנס ללוח מהמכשיר? כנסו לכתובת הבאה : http://screen.hakotel.org.il/screen2.asp
או תסרקו את הקוד