הודעות לתלמידים

יום שלישי
י"ט סיון תשפ"ד
::
סדרי הישיבה

סדרי הישיבה – זמן אלול

6.45                 בקשת סליחות

7.15                 תפילת שחרית (יום שישי 7.30)

                        כל השונה הלכות בכל יום (יום חמישי – שיעור קצר)

8.15                 ארוחת בוקר

9.00                 סדר בוקר

11.45               שיעור בעיון וסיומו בלימוד שמירת הלשון

          בימי שלישי – לבניינה של תורה –

שיחה כללית של מו"ר ראש הישיבה בשעה 12:40 בבית המדרש

13.05               ארוחת צהרים

15.00               תפילת מנחה

                        סדר צהרים, חבורות לימוד בין 15.20-16.00

18.10               סדר לימוד מוסר ואמונה

18.40               שיעור

19.30               ארוחת ערב

20.15               תפילת ערבית

                        סדר ערב

22.30               חוגי בית/ שיעורי לילה 

זמני היום
לוח חוגים ושיעורים
יום ראשון
12:30 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרי השיעורים שנה א' לפי סבב
15:15 בנין הבית
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
17:00 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:15 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל 17:15 שיעור א'/ 17:50 שיעור ב' ומעלה
18:40 רמבן עה"ת- פרשת השבוע
הרב דעואל בסוק
חדר שיעורים- 7 שיעור ב'
18:40 פרשת שבוע
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:40 כיצד לומדים מדרש
הרב רוני קלופשטוק
פינת ביהמ"ד
יום שני
15:15 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
15:15 תנ"ך- ספר יחזקאל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ג' ומעלה
17:00 רמב"ם- הלכות תקיעת שופר
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:15 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל שיעור א'
18:00 שיחה שבועית בפ"ש
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
ביהמ"ד
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:40 תנ"ך- ספר יונה
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שלישי
09:00 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
12:40 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 סיכום הלימוד השבועי תנ"ך
הרב ארי הלר
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
15:15 עבודת השם
הרב ראובן ששון
חדר שיעורים- 7
17:15 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל 17:15 שיעור א'/ 17:50 שיעור ב' ומעלה
18:40 אל ד' ואל טובו- מדות
הרב חננאל אלרן
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:40 הראי"ה- אורות ארץ ישראל
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 8 שיעור ב'
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים.
שנה א'/ שנה ב' ושיעור ב'- אחת לחודש.
יום רביעי
14:00 רמח"ל- דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד
15:15 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
15:15 רמב"ם- הלכות תשובה
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:15 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל 17:15 שיעור א'/ 17:50 שיעור ב' ומעלה
18:40 מאור ושמש על הפרשה
הרב צבי ברלין
פינת ביהמ"ד שיעורים ג' ומעלה
18:40 ירושמימה
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
יום חמישי
08:10 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אהרון מורה/ הרב אבנר ששר/ הרב זיו ארזי
ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 הראי"ה- למהלך האידאות בישראל
מו"ר ראש הישיבה
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
15:15 דרכנו
הרב יונתן גלינסקי
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
17:15 לימוד בשיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
פינת ביהמ"ד שיעור ג' ומעלה
17:15 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל 17:15 שיעור א'/ 17:50 שיעור ב' ומעלה
18:40 יסודות בתלמוד תורה
הרב יגאל חבשוש
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:40 פרשת שבוע
הרב בנימין יגר
פינת ההלכה שיעור ג' ומעלה
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד כלל ישיבתי
22:45 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:30 שו"ת ישיבתי
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד
יום שישי
9:00 סדר העבודה- יום הכיפורים
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד
לעדכון שמחות ניתן לפנות ל: [email protected]
QR
לעדכון שמחות ניתן לפנות ל [email protected]

רוצים להיכנס ללוח מהמכשיר? כנסו לכתובת הבאה : http://screen.hakotel.org.il/screen2.asp
או תסרקו את הקוד